Reikalavimai įrangai:

 • bet koks skraidantis aparatas, kur valdymas atliekamas aerodinaminėmis ploštumomis (klasikiniai lėktuvai, skraidantys sparnai, canards, singlecopteriai). Variklių, aerodinaminių plokštumų, servo mechanizmų ir kt. įrangos skaičius neribojamas
 • matmenys – lėktuvas turi tilpti į 2m diametro apskritimą
 • valdymo dažniai, FPV įrangos dažniai ir galia – nekontroliuojami, bet su akivaizdžiai nelegaliais dažniais (pvz. 1080MHz, kuris kertasi su ADS-B) neleisime skristi. Bendru atveju – 1.2/2.4/5.8G video turėtų tikti, jei naudojami kokie nors egzotiniai dažniai – pasirūpinkite, kad įrangoje būtų video išėjimas (RCA) (stebėtojams). Jei yra galimybė – turėkite savo DVR.
 • leidžiami rankiniai, gyro stabilizacijos, auto-level režimai ir jų kombinacijos. Pilnai autonominis skrydis neleistinas, bet galima (ir rekomenduojama) turėti automatinį sugrįžimą namo praradus ryšį
 • Galima turėti kelis lėktuvus, juos keičiant tarp skrydžio etapų, su sąlyga kad dažniai nesikeis (arba tai bus papildomai suderinta su organizatoriais)

Lenktynių tvarka:

 • Lenktynių dalyviai suskirstomi į grupes po 3-4 prieš lenktynes. Kiekvienas dalyvis turi savo stebėtoją (kitą pilotą), kuris papildomai stebi ir skaičiuoja klaidas ar praleistus objektus, skaičiuoja laiką.
 • Kiekviena grupė gauna po 10 minučių apšilimui, kurias gali išnaudoti savo reikmėms – apskristi trasą, pasitikrinti FPV įrangai. Jei apšilimo metu paaiškėja, kad grupės dalyviai negali skristi kartu (persidengia dažniai ar kt. problemos) – grupės bus perskirstytos.
 • Startuojama kas 30s žemėlapyje nurodyta kryptimi:
  • Pradedamas skaičiuoti laikas, pirmasis pilotas paleidžia lėktuvą
  • po 30s antrasis pilotas gali paleisti savo lėktuvą
  • tokia situacija kartojasi pakol visi yra ore ir skrenda trasoje
 • kiekvienas pilotas turi 10 minučių apskristi trasai, jei pavyks – ir kelis kartus. Laikui pasibaigus pilotai turi 5 minutes sugrįžti, nusileisti ir išjungti visai įrangai (tuo metu kita grupė ruošiasi skristi). Pasibaigus laikui galima užbaigti trasą tuo atveju, jei pasiektas trasos žymeklis (žr. trasos schemą).
 • Palietus žemę ar kitus objektus – lenktynes galima tęsti tik tuo atveju, jei tai padaryti galima be žmogaus pagalbos

Taškų skaičiavimas:

   • Kiekvienas įveiktas ratas – 4 taškai
   • atpažintas objektas – 1 taškas (skaičiuojami tik tuo atveju, jei prieš tai buvo sėkmingai įveiktas ratas)
   • Esant reikalui – kiekvieną objektą trasoje galima apskristi kiek norima kartų (pvz. praleista vėliava, neįžiūrimas skaičius ir pan.)
   • Praleidus bent vieną objektą trasoje – neužskaitomas visas ratas
   • vėliavos, žymeklio, vartų apskridimas ar praskridimas turi būt matomas vizualiai (per kamerą ar LOS), kitu atveju jis neužskaitomas.
   • Kiekvienas dalyvis po lenktynių gali vertinti kitus dalyvius (ne save):
    • kiekvienas dalyvis turi 5 taškus, kuriuos gali padalinti bet kokiomis proporcijomis kitiems dalyviams
    • įveiktų trasos elementų skaičius, galia ir kiti su trasa susįję kriterijai nevertinami
    • vertinant reikia atsižvelgti į:
     • vizualinį apipavidalinimą
     • techninį atlikimą
     • inovacijas
     • sugebėjimą nustebinti (garantuoju – silikatinė plyta su propeleriu ir elevatoriumi susirinktų daugiausiai taškų)
    • dalyvių vertinimas yra viešas ir skaičiuojamas po lenktynių
   • Objektų atpažinimas:
    • trasoje bus du objektai (bendri matmenys – 1x1m), ant kurio bus pažymėti/matomi skaičiai nuo 0 iki 9
    • Skaičius ant objekto bus besikeičiantis kas 10s
    • pilotas turės atpažinti tą skaičių ir garsiai pasakyti teisėjams (skrydžio metu)
    • jei nepavyko atpažinti iš pirmo karto – aplink objektą galima skristi bet kiek kartų. Galima išvis nespėti skaičiaus, o skristi prie sekančio objekto, bet taškų už atpažinimą negausite
    • įvardinti skaičių galima tik vieną kartą. Jei pilotas atpažino neteisingai – taškai neduodami. Pakartotiniai įvardinimai neskaičiuojami
   • Maksimalus aukštis ties vėliavomis – maždaug iki 5x vėliavos aukščio (12m).

Lenktynių etapai:

   • Pilotai turi galimybę praskristi trasą po tris kartus (besikeičiant su kitais)
   • Po trijų etapų susumuojami bendri taškai, pergrupuojami pilotai (grupuojant pagal surinktus taškus) ir padaromi maži pakeitimai trasoje (pvz. trasą reik skrist atbulai, ar perkeliamos vėliavos)
   • Skrendami dar du etapai, skaičiuojami dalyvių turimi taškai (suminiai – pirmojo ir antrojo etapų)
   • Jei skirtumas tarp kurių nors top-3 pilotų yra mažesnis nei 11 taškų – daromas papildomas skrydis, kuriame dalyvauja tik top-3 pilotai. Gauti taškai sumuojami su buvusiais prieš tai ir paskelbiamas nugalėtojas

Laisvas pasirodymas:

   • Pasibaigus lenktynėms trasoje bus „laisvo pasirodymo” programa (jei bus norinčių)
   • Dalyvauti gali bet kuris prieš tai lenktynėse dalyvavęs pilotas
   • Dalyvauti galima tik su tuo lėktuvu, kuris skrido lenktynėse
   • Vertinimo komisija susidarys iš trijų dalyvių-savanorių
   • Bus vertinami bet kokie „gražaus skrydžio” kriterijai – greitis, akrobatika ir pan.

Saugumas ir bendra tvarka:

  • Maksimalus aukštis – 100m. Akivaizdžiai viršijus nurodytą aukštį pilotas bus diskvalifikuotas
  • Nesistenkite numušti kitų, skrendančių ta pačia trasa. Už susilietimus trasoje nebus baudžiama, bet piktybinis taranavimas gresia diskvalifikacija
  • Organizatoriai tikisi, kad visi nesutarimai tarp dalyvių bus išspręsti taikiai ir draugiškai. Esant ginčytinai situacijai – organizatorių žodis yra galutinis ir neskundžiamas
  • Jei yra galimybė – užsidėkite LED ant lėktuvų (pageidautina gale), nudažykite lėktuvą ryškiomis spalvomis
  • Neskraidykite virš pilotų/žiūrovų/teisėjų, jų plotą geriau apskristi iš šono
  • Esant poreikiui – gesintuvas bei vaistinėlė bus šalia teisėjų stalo. Saugokitės žiūrovų, net jei jie išlindo neleistinose vietose
  • Arčiau kitų skrendančių lėktuvą galima neštis tik išjungus video transliavimo įrangą (su įjungtu lėktuvu negalima būti šalia kitų skrendančių, net jei ir jūsų eilė skristi)