Komandos narių sąrašas

 1. Andrius Narbutas (aka ABLomas / ABL) – FPV pilotas, LT-FPV komandos pradininkas, susitikimų ir lenktynių organizatorius (Web / Vimeo / G+ / YouTube).
 2. Almantas Raškauskas (aka #čiagialmantas) – FPV pilotas, aktyvus narys, lenktynių vedėjas (FB).
 3. Audrius Nariūnas – FPV pilotas, aktyvus narys (FB).
 4. Vitalija Gasiūnaitė – fotografė, lenktynių teisėja, komandos asistentė (Web / G+).
 5. Viktoras Šidlauskas – FPV pilotas, visokeriopa pagalba, 3D spausdinimas (G+).
 6. Virgilijus Grigaitis – FPV pilotas, visokeriopa pagalba (G+).
 7. Arūnas Vaitekūnas – FPV pilotas (G+).
 8. Ara Nersisianas – FPV pilotas, LBONA narys (YouTube)
 9. Vladimiras Loskutovas (aka Vovka) – FPV pilotas, neaktyvus narys (FB).

Kaip tapti LT-FPV komandos nariu?

LT-FPV komandos nariu gali tapti kiekvienas norintis prisidėti prie komandos veiklos ir dar nepriklausantis jokiai kitai komandai, tereikia parašyti mums į pilots@fpv.team savo vardą, pavardę ir kuo galite būti naudingas komandai.
Komandos nariais gali tapti ne vien tik FPV pilotai, bet ir visi kiti prijaučiantys šiam hobiui ir galintys prisidėti prie komandinės veiklos techniniais, organizaciniais ir visais kitais aspektais.
Tačiau komandos narių daugumos sprendimu, bet kuriam nariui kenkiančiam komandai ar nesilaikančiam pareigų, gali būti atimta narystė komandoje.

Komandos nario pareigos:

 • Aktyviai dalyvauti komandos veikloje.
 • Padėti organizuoti skraidymus, lenktynes ir kitus renginius.
 • Dalyvauti komandos susirinkimuose sprendžiant svarbius komandinius klausimus.
 • Nepriklausyti ir neatstovauti jokios kitos su FPV hobiu susijusios komandos.

Komandos nario privilegijos:

 • Visose komandos organizuojamose lenktynėse dalyvavimas yra nemokamas.
 • Galimybė dalyvauti atskirose vidinėse (tik komandai) skirtose lenktynėse ir varžytis dėl aukštesnio reitingo komandoje.
 • Galimybė dalyvauti atrankinėse tik komandai skirtose lenktynėse pagal kurių rezultatus nariams bus suteikiama galimybė atstovauti LT-FPV komandą oficialiose lenktynėse.