Šios taisyklės galiojo tik pirmosiom LT-FPV 2016 metų lenktynėm. Sekančiom lenktynėm galiojančias taisykles rasite skiltyje Lenktynės!

 1. FPV Minikopterių lenktynės
  • FPV (First Person View) Minikopterių lenktynės, kurias organizuoja LT-FPV komanda, yra pramoginio pobūdžio (galbūt ateityje bus perorientuotos į sportines lenktynes pagal tarptautinius reikalavimus).
  • Lenktynės vyksta ratu iš anksto paruoštoje ir sužymėtoje trasoje, dalyvaujant keliems dalyviams vienu metu. Lenktynėse gali dalyvauti visi norintys, tačiau privalo turėti taisykles atitinkantį minikopterį su FPV įranga.
  • Lenktynės skirstomos į tris klases „MINI„, „PRO” ir „OPEN„. Taisyklėse kiekvienai klasei pateikiami atskiri įrangos reikalavimai. Dalyvis gali dalyvauti kelių klasių varžybose su tuo pačiu minikopteriu, jeigu jo įranga atitinka tų klasių reikalavimus.
  • Atskira lenktynių kategorija – FreeStyle. Taškai skiriami ne už lenktynes, o už pasirodymą ir triukus. Šioje rungtyje galima naudoti bet kokias (saugias) priemones, įskaitant ir savo trasos įrangą ar specifines skraidančio aparato modifikacijas (pvz. labai ryškų LED apšvietimą, dūminius įrenginius ir kt.)
  • Organizatoriai tikisi, kad visi nesutarimai tarp dalyvių bus išspręsti taikiai. Esant ginčytinai situacijai – organizatorių žodis yra galutinis ir neskundžiamas.
  • Jei yra neatitikimų/prieštaravimų tarp EN ir LT taisyklių versijų – laikoma, kad LT versija yra galutinė ir neginčijama.
 2. Minikopteriai
  • Lenktynėse gali dalyvauti tik minikopteriai, atitinkantys toliau nurodytus reikalavimus.
  • Minikopteriuose privalo būti nustatytas fail-safe taip, kad, praradus ryšį, iškart būtų stabdomi motorai. Visokie savaiminiai nusileidimai ar grįžimai fail-safe metu yra draudžiami!
  • Visi minikopteriai privalo turėti paruoštą 5V servo jungtį ir vietą, kurioje jungsis ir tvirtinsis IR daviklis, skirtas sekti trasos įveikimo laiką. Informacija apie svorį/maitinimą ir gabaritus čia.
  • Kanalų keitimas minikopteriuose neturi būti apsunkintas – varžybose kiekvienas dalyvis turės mažai laiko (3-5 min.) kanalų keitimui pagal lentelę.
  • Bet kokios propelerių apsaugos yra draudžiamos.
  • Visoms klasėms – labai rekomenduojama, bet neprivaloma – turėti ryškius LED gale.
  • OPEN klasė:
   • Bendrasis svoris, su kuriuo skrendama, turi neviršyti 900 g.
   • Skersmuo tarp variklių turi neviršyti 500mm.
   • Propelerių diametras turi neviršyti 8″.
   • Privalo turėti HD kamerą vaizdo įrašymui arba mažiausiai 60g svorio svarelį jo imitacijai
   • Galima naudoti bet kokius norimus skrydžio režimus.
   • Maksimali 5.8G vaizdo siųstuvo galia 250mW. Galima dalyvauti ir su kitokio galingumo siųstuvais, bet trasą reiks įveikti individualiai (t.y. bus skrendama po vieną), tokiais atvejais papildomi grupės taškai nebus skiriami.
   PRO klasė:
   • Minikopteris privalo turėti 4 motorus.
   • Bendrasis svoris, su kuriuo skrendama, turi neviršyti 700 g.
   • Skersmuo tarp variklių turi neviršyti 280mm.
   • Baterijos voltažas turi neviršyti 4S (16.8 V).
   • Propelerių diametras turi neviršyti 5″.
   • Privalo turėti HD kamerą vaizdo įrašymui arba min. 50g svorio svarelį jos imitacijai
   • Leidžiama skristi tik ACRO režimu.
   • Maksimali 5.8G vaizdo siųstuvo galia 25mW.
   MINI klasė:
   • Minikopteris privalo turėti 4 motorus.
   • Bendrasis svoris, su kuriuo skrendama, turi neviršyti 650g.
   • Skersmuo tarp variklių turi neviršyti 220mm.
   • Baterijos voltažas turi neviršyti 4S (16.8 V).
   • Propelerių diametras turi neviršyti 4″.
   • Leidžiama skristi tik ACRO režimu.
   • Maksimali 5.8G vaizdo siųstuvo galia 250mW.
   Freestyle kategorija:
   • Dalyvauja tik kopteriai (lėktuvai ir pan. įranga nepriimama, bet dualcopteriai ir pan. įranga su aerodinaminėmis plokštumomis tinka).
   • Dalyvis gali skristi pagal muziką arba be jos. Jei bus naudojama muzika – ją reikia pateikti organizatoriams FLAC/MP3 formatu registracijos metu
   • Leidžiamas 3D režimas, papildoma ausinė (papildomai atkartoti muziką)
   • Bendrasis svoris, su kuriuo skrendama, turi neviršyti 2.5 kg.
   • Privalo turėti HD kamerą vaizdo įrašymui arba min. 60g svorio svarelį jo imitacijai
   • Skrydis privalo būti atliekamas FPV, ne LoS. Galima pakilti ir nusileisti (iki 15s suminio skrydžio) neskrendant FPV.
 3. FPV įranga
  • Lenktynėms galima naudoti 5.8G, 2.4G, 1.2G vaizdo siųstuvus ir imtuvus, atsižvelgiant į dažnių ir galios ribojimus, nurodytus kituose šių taisyklių punktuose.
  • Imtuvas gali būti integruotas į FPV akinius, HMD ar ekraną, arba gali būti išorinis, tvirtinamas prie akinių, HMD ar ekrano.
 4. FPV dažniai
  • FPV dažniai lenktynėse paskirstomi pagal grupes, priklausomai nuo dalyvių turimos įrangos.
  • Dažnių apribojimai:
   • 5.8G dažniai. Lenktynėse bus naudojami šie dažniai: 5645/5705/5800/5865MHz. Iš anksto pasidomėkite, kaip nustatyti šiuos dažnius savo įrangoje (ar bent jau jų dalį, jei įranga labai ribota).
   • 2.4G dažniai. Lenktynėse leidžiami du dažniai, 2370 ir 2510MHz, stovint atokiau nuo dalyvių, naudojančių 2.4G RC valdymus. Max galia – 500mW.
   • 1.2G dažniai. Lenktynėse leidžiami du dažniai – 1180 ir 1280MHz. Max galia – 700mW.
 5. Lenktynės
  • Dalyviai renginio metu savo įrangą gali įjungti tik leidus teisėjams ir tik tam skirtu laiku. Bet kuriuo kitu metu draužiama junginėti ar testuoti tiek valdymo, tiek ir FPV įrangą! Į varžybas atvykstama pasiruošus įrangą iš anksto!
  • Kiekvienas dalyvis, atvykęs ir gyvai užsiregistravęs lenktynėms – gaus vaizdo siųstuvo/imtuvo dažnį, kuris bus skirtas apšilimui ir pirmam varžybų etapui.
  • Dalyvio atsakomybė yra sekti skrydžių grafiką ir atėjus jo eilei – prisistatyti pas teisėjus. Praleidus savo eilę pakartotinio skrydžio nebus
  • Prieš kiekvieną skrydį dalyvis gauna:
   • Kortelę su paskirtu dažniu, kurią privalu prisisegti matomoje vietoje
   • Transponderį, kurį reikia sumontuoti ant skraidančio aparato
   • Šviesą atspindinčią liemenę, kurią privalu vilkėti skrydžio metu ir einant į trasą
   • Storas pirštines – copterį su įjungtu maitinimu galima nešioti tik apsimovus pirštines!
  • Baigus skrydį dalyvis privalo atlaisvinti dalyvio kėdę, susirinkti savo įrangą ir nedelsiant gražinti dalyvio kortelę, transponderį, liemenę bei pirštines teisėjams. Gražinus daiktus ir užregistravus laikus dalyvis privalo palikti teisėjų zoną – besibūriuojantys aplink stalus dalyviai trukdo teisėjams
  • Etapai
   • Apšilimas (pirmame varžybų etape). Kiekvienam dalyviui nepriklausomai nuo lenktynių klasės, kurioje jis dalyvauja, yra skiriamos 10 min. laiko, per pirmąsias 5 min. dalyvis privalo užsidėti duotą IR daviklį, nusistatyti jam skirtą dažnį bei užregistruoti transponderio numerį vartuose pagal teisėjo nurodymus. Likusias 5 min. gali išnaudoti susipažinimui su trasa, įrangos testavimui, skraidymui ar bet kam savo nuožiūra (video sistemos dažnio nebegalima keisti). Jokie balai bandomojo skrydžio metu neskaičiuojami, bet daužyti įrangos vis tiek negalima – skriskite atsargiai!
   • OPEN, PRO ir MINI klasių varžybos susideda iš dviejų etapų ir finalo
    • Pirmas etapas – skrendama grupėse (dalyvių skaičius grupėse priklausys nuo užsiregistravusiųjų skaičiaus ir įrangos, max po 4).
    • Po pirmojo skridimo dalyviai perskirstomi į grupes pagal pajėgumą ir tuomet skrendama antrą kartą. Po dviejų skridimų sumuojami abiejų etapų rezultatai: į finalą patenka po 8 dalyvius iš PRO bei OPEN klasių ir 4 MINI klasės dalyviai, surinkę daugiausiai taškų.
    • Finalas – skrenda finalo dalyviai. Daugiausiai taškų savo klasėje surinkęs dalyvis tampa nugalėtoju.
    • Dėl didelio dalyvių skaičiaus ar prastų oro salygų etapų skaičius gali būti sumažintas, paliekant vieną etapą ir finalą.
   • FreeStyle kategorijoje – skrendama po vieną. Daugiausiai taškų surinkęs dalyvis tampa nugalėtoju.
  • Vertinimo sistema
   • PRO ir MINI klasėje:
    • Skrendami šeši ratai trasoje. Už kiekvieną įveiktą ratą gaunama po 10 taškų (maksimalus galimas taškų skaičius – 60).
    • Priklausomai nuo pozicijos finišavus grupėje – naudojamas bendras taškų daugiklis (jei grupėje mažiau negu 4 dalyviai – paskutinės vietos daugiklis 1.0):
     • 1 vieta – 1.5
     • 2 vieta – 1.4
     • 3 vieta – 1.3
     • 4 vieta – 1.0
    • Papildomai skiriama 16 taškų už greičiausiai apskristą ratą (be baudos taškų) tarp visų etapo dalyvių.
   • OPEN klasėje:
    • Skrendami penki ratai trasoje. Už kiekvieną įveiktą ratą gaunama po 10 taškų (maksimalus galimas taškų skaičius – 50).
    • Skaičiuojamas bendras trasos įveikimo laikas, kuris lyginamas su trasos vidurkiu. Už kiekvieną sekundę virš vidurkio gaunama po 1 tašką. Taškai už laiką neminusuojami – t.y. jei trasa apskrista lėčiau nei vidurkis – išlieka maksimalus gaunamas bazinis taškų skaičius – 50.
    • Priklausomai nuo pozicijos finišavus grupėje – skiriami papildomi taškai (jei grupėje mažiau negu 4 dalyviai paskutinė vieta gauna 0 papildomų taškų):
     • 1 vieta – 22
     • 2 vieta – 17
     • 3 vieta – 12
     • 4 vieta – 0
   • FreeStyle kategorijoje:
    • Skrydis trunka ne ilgiau 180 s (3 min), taškus skiria teisėjai. Maksimalus įmanomas taškų skaičius – 100.
    • Skrendant galima išnaudoti visus esamus trasos objektus, tačiau, skirtingai nuo lenktynių, bet koks kontaktas su žeme ar trasos objektais užbaigia pasirodymą, o taškai skaičiuojami tik už atliktą dalį.
  • Nuobaudos:
   • Nepraskridimas – už neįveiktą kliūtį (nepraskridus pro vartus) – 6 baudos taškai, jei praskrendama šalia, neliečiant nei žemės, nei kliūties (nepraskridus pro vartus galima apsisukti, grįžti virš vartų ir bandyti praskristi juos pakartotinai, tokiu atveju nuobauda neskaičiuojama).
   • Užkliuvimas – užkliudžius, bet nenumušus/nesulaužius trasos įrangos (lėkštutės, vartai, indikatoriai, tinklai) skiriami 6 baudos taškai, skrydis toliau gali būt tęsiamas tik tuo atveju, jei galima skristi be pašalinės pagalbos.
   • Sulaužius trasos įrangą – lenktynės stabdomos, dalyvis diskvalifikuojamas. Varžybos taip pat stabdomos ir tuo atveju, jei dalyvis (-iai) elgiasi akivaizdžiai nesaugiai – skrenda neleistinose zonose, bando numušti įrangą.
  • Trasa
   • Trasos teritorija aptverta stop juosta.
   • Dalyviai patekti į trasą gali tik leidus teisėjams.
   • Trasą sudaro mažiausiai penki vartai, pro kuriuos reikia praskristi. Greičio matavimo vartai pažymėti išskirtinai.
   • Trasos išdėstymas kiekvienoms varžyboms paruošiamas iš naujo.
   • Trajektorijos tarp vartų sužymėtos skiriamaisiais ženklais.
  • Teisėjavimas
   • Kiekvienos klasės varžyboms teisėjauja mažiausiai du Teisėjai (FreeStyle kategorijoje mažiausiai 5 teisėjai), kurių pareiga nešališkai įvertinti trasoje įvykusius incidentus, skirti nuobaudas ir surašyti bei susumuoti varžybų rezultatus.
   • Teisėjai visada turi teisę diskvalifikuoti dalyvius, kurie teisėjų nuožiūra elgiasi netinkamai, nesilaiko taisyklių ir reikalavimų.
   • Kilus ginčams ar abejonėms Teisėjas galės peržiūrėti DVR įrašą. Visais atvejais Teisėjo sprendimas yra galutinis ir neginčyjamas.
  • Stebėtojai
   • Kiekvienas dalyvis privalo būti kitos grupės Stebėtoju. Dalyvis, kuris tuo metu neskrenda grupėje turi stebėti jam priskirtu tam etapui kanalu skrendantį kitą dalyvį. Tikslus stebėjimo grafikas bus pateiktas po dalyvių registracijos
   • Stebėtojas turi skaičiuoti jam priskirto dalyvio nuobaudas, ir po kiekvieno grupės skridimo pranešti teisėjams stebėto dalyvio bendrą surinktų nuobaudų skaičių (kiek kartų dalyvis nepraskrido pro vartus ir kiek kartų užkliuvo už trasos elementų).
   • Iškilus nesutarimams tarp Stebėtojo ir Teisėjo, Teisėjo sprendimas visada yra viršesnis.
 6. Saugumas

  Nors ši skiltis yra pabaigoje, bet ji yra svarbiausia.

  • Vos pabaigus ruošti įrangą – nedelsiant pasitraukite už apsauginio tinklo.
  • Jei matote, kad nepavyksta suvaldyti kopterio – nedelsiant disarminkite, tas pats galioja ir susidūrus su kliūtimi. Teisėjai pasilieka sau teisę diskvalifikuoti dalyvius, kurie, nepaisant susidūrimų, bando ir toliau tęsti lenktynes.
  • Saugokitės žiūrovų bei kitų dalyvių, net jei jie ir atsirado netikėtoje ar neleistinoje vietoje. Neabejokite – teisėjai objektyviai įvertins tokius atvejus.
  • Net ir paskirtu laiku einant į trasą – būtinai vilkėkite pateiktą liemenę, o įjungtą minikopterį nešiokite tik su pirštinėmis.
  • Esant poreikiui – gesintuvas bei vaistinėlė bus šalia teisėjų stalo
  • Griežtai draudžiama skraidyti virš teisėjų, stebėtojų bei žiūrovų zonos (žr. trasos schemą), tas galioja ir Freestyle kategorijos dalyviams!