Reikalavimai įrangai:

 • bet koks skraidantis aparatas, kur valdymas atliekamas aerodinaminėmis ploštumomis (klasikiniai lėktuvai, skraidantys sparnai, canards, singlecopteriai). Variklių, aerodinaminių plokštumų, servo mechanizmų ir kt. įrangos skaičius neribojamas
 • matmenys – lėktuvas turi tilpti į 5m diametro apskritimą
 • valdymo dažniai, FPV įrangos dažniai ir galia – nekontroliuojami, bet su akivaizdžiai nelegaliais dažniais (pvz. 1080/1200MHz, kurie kertasi su ADS-B) neleisime skristi. Bendru atveju – 1.2/2.4/5.8G video turėtų tikti, jei naudojami kokie nors egzotiniai dažniai – pasirūpinkite, kad įrangoje būtų video išėjimas (RCA) (stebėtojams). Jei yra galimybė – turėkite savo DVR.
 • leidžiami rankiniai, gyro stabilizacijos, auto-level režimai ir jų kombinacijos. Pilnai autonominis skrydis neleistinas, bet galima (ir rekomenduojama) turėti automatinį sugrįžimą namo praradus ryšį
 • Galima turėti kelis lėktuvus, juos keičiant tarp skrydžio etapų, su sąlyga kad dažniai nesikeis (arba tai bus papildomai suderinta su organizatoriais)

Lenktynių tvarka:

 • Dalyvių skaičius – 4 (min.) – 9 (max)
 • Lenktynių dalyviai suskirstomi į grupes po 2-3 prieš lenktynes (pagal registraciją). Kiekvienas dalyvis turi savo stebėtoją (kitą pilotą), kuris papildomai stebi ir skaičiuoja klaidas ar praleistus objektus, skaičiuoja laiką. Skrydžio grupės ir stebėtojai bus paskelbti iš anksto prieš varžybas, varžybų metu grupių kaitalioti nebus galima.
 • Kiekviena grupė gauna po 10 minučių apšilimui, kurias gali išnaudoti savo reikmėms – apskristi trasą, pasitikrinti FPV įrangai. Jei apšilimo metu paaiškėja, kad grupės dalyviai negali skristi kartu (persidengia dažniai ar kt. problemos) – grupės bus perskirstytos.
 • kiekvienas pilotas turi 30 minučių apskristi trasai, jei pavyks – ir kelis kartus. Laikui pasibaigus pilotai turi 10 minučių sugrįžti, nusileisti ir išjungti visai įrangai (tuo metu kita grupė ruošiasi skristi). Pasibaigus laikui – skaičiuojamas rezultatas iki paskutinio pasiekto objekto..
 • Palietus žemę ar kitus objektus – lenktynes galima tęsti tik tuo atveju, jei tai padaryti galima be žmogaus pagalbos
 • bendras trasos ilgis 18.5km, 5.5km iki tolimiausio objekto
 • objektai – pilnai natūralūs, vėliavos ir markeriai tik žymėjimui.
 • Pasiekti/apskristi trasos elementai turi būti lengvai atpažįstami perduodamame vaizde, esant nesutarimams – stebėtojas turi patvirtinti, kad visi trasos taškai buvo pasiekti

Taškų skaičiavimas:

   • Kiekvienas pasiektas trasos objektas – 1 taškas
   • Esant reikalui – kiekvieną objektą trasoje galima apskristi kiek norima kartų (pvz. neįžiūrimas objektas ir pan.)
   • Praleidus bent vieną objektą trasoje – tolimesni neužskaitomi, t.y. trasą reikia apskristi pateikta seka
   • Trasos objekto apskridimas ar praskridimas turi būt matomas vizualiai (per kamerą ar LOS), kitu atveju jis neužskaitomas.
   • Kiekvienas dalyvis po lenktynių gali vertinti kitus dalyvius (ne save):
    • kiekvienas dalyvis turi po 1 tašką, kurį savo nuožiūra gali atiduoti kitiems dalyviams
    • įveiktų trasos elementų skaičius, galia ir kiti su trasa susįję kriterijai nevertinami
    • dalyvių vertinimas yra viešas ir skaičiuojamas po lenktynių
   • Papildomi taškai už specifinę įrangą (apvalinant į mažesnę pusę):
    • +10% už veikiančią FHD kamerą ant lėktuvo
    • +25% už AUW < 300g

Lenktynių etapai:

   • Pilotai turi galimybę praskristi trasą po du kartus (besikeičiant su kitais)
   • Jei susumavus taškus skirtumas tarp kurių nors pilotų yra mažesnis nei 2 taškai – daromas papildomas skrydis, kuriame dalyvauja tik pilotai, kurių taškai panašūs. Gauti taškai sumuojami su buvusiais prieš tai.

Trumpai apie pokyčius, lyginant su 2017 metų lenktynėmis:

 • praktiškai neliko ribojimo lėktuvo dydžiui, svoriui, galiai
 • lenktynės orientuotos į long-range FPV
 • suskirstymas grupėmis išankstinis, dalyvių kiekis ribotas – pateks tik tie, kas tikrai nori dalyvauti, o ne tie, kas rado sandėliuke 2012’tais klijuotą putinuką
 • trasa reikalauja kur kas rimtesnio pasiruošimo varžyboms, nei kad ankstesnės – atstumai dideli, sudėtinga orientuotis
 • nelieka objektų, kuriuos reikia atpažinti, nelieka mažų vartų, kuriuos reikia praskristi
 • dalyvių tarpusavio vertinimas neatneš esminio balų pasikeitimo

Saugumas ir bendra tvarka:

  • Maksimalus aukštis – 180m. Akivaizdžiai viršijus nurodytą aukštį pilotas bus diskvalifikuotas
  • Nesistenkite numušti kitų, skrendančių ta pačia trasa. Už susilietimus trasoje nebus baudžiama, bet piktybinis taranavimas gresia diskvalifikacija
  • Organizatoriai tikisi, kad visi nesutarimai tarp dalyvių bus išspręsti taikiai ir draugiškai. Esant ginčytinai situacijai – organizatorių žodis yra galutinis ir neskundžiamas
  • Jei yra galimybė – užsidėkite LED ant lėktuvų (pageidautina gale), nudažykite lėktuvą ryškiomis spalvomis
  • Neskraidykite virš pilotų/žiūrovų/teisėjų, jų plotą geriau apskristi iš šono
  • Esant poreikiui – gesintuvas bei vaistinėlė bus šalia teisėjų stalo. Saugokitės žiūrovų, net jei jie išlindo neleistinose vietose
  • Arčiau kitų skrendančių lėktuvą galima neštis tik išjungus video transliavimo įrangą (su įjungtu lėktuvu negalima būti šalia kitų skrendančių, net jei ir jūsų eilė skristi)
Pasidalinkite: